Så fungerar det

Att vara medlem

Att vara medlem i ett föräldrakooperativ innebär att du får möjligheten att engagera dig i – och påverka – ditt barns vardag i större utsträckning än i en allmän förskola. Hos oss finns plats för 20 barn i åldern 1-5 år och eftersom vi driver verksamhet i mindre skala, har alla en möjlighet att göra sin röst hörd.

Och vi uppskattar alla idéer eller förslag till förbättringar! Och viljan att engagera sig.

Det innebär även att du har vissa förpliktelser, såsom att hjälpa till med att städa lokalerna, skotta snö, ställa upp som vikarie i ordinarie verksamhet när vikarielistan har förbrukats och dra ditt strå till stacken när det dags för storstädning (2 ggr/år) eller om det behövs trixas och fixas med inne- eller utemiljö (laga, sy, snickra prylar).

Städveckorna sker på rullande schema vilket innebär att det är din tur ungefär var 15:e vecka och om tidpunkten inte funkar för dig, kan du byta med andra föräldrar.

Två gånger per läsår har du som medlem verksamhetsdag med ordinarie personal. Detta är det gyllene tillfället att verkligen vara delaktig i ditt barns vardag på förskolan.

I och med den insyn du får i verksamheten, är det viktigt att du beaktar tystnadsplikten. Alla medlemmar, så väl som personal, har tystnadsplikt även efter att barnen eller personalen slutat på förskolan.

Och i och med att medlemmar kommer att jobba i verksamheten så kräver vi ett utdrag ur belastningsregistret med avseende skola-förskola-barnomsorg (du hittar den hos polisen.se). Fyll i och skicka vidare enligt instruktioner när ni tackat ja till en plats på förskolan.

Avgifter

Den månatliga avgiften per barn är 950 kr för barn 0-3 år, 850 kr för barn 3-6 år (uppdaterat april-2020).

En medlemsinsats om 300 kr ska betalas in så fort du tackat ja till erbjuden plats. Insatsen kan fås tillbaka vid utträde ur föreningen. En årlig medlemsavgift om 300 kr per barn betalas i januari varje år.

Under fyra veckor, eller hela juli, håller Fjällbjörken stängt. Då är det avgiftsfritt.