Vårt fokus

Vi hjärtar miljön. Barnens miljö, att skapa en förskola som ger dem bästa möjligheter till att utvecklas och miljön – allas vår miljö.

Delaktiga och nyfikna barn

Vi förutsätter att barn är kompetenta och vetgiriga. Vi tror på barnets egen förmåga. Det är vårt sätt. Förhållningssätt, tankesätt och arbetssätt. Det genomsyrar pedagogiken förskolan bedriver; respekten för barnen och deras tankar.

Det innebär att vi vuxna är inte ledare, utan medupptäckare. En som ställer frågor till barnen som utmanar deras tankar, och lyssnar på hur de tänker. En som uppmuntrar samspelet mellan barnen, och hur de lär av varandra. För vi vill att barnen ska få leva i en miljö där de lär sig att ta hänsyn och där de känner att någon lyssnar på dem.

Sättet, samt inredning och pedagogiskt material följer Reggio Emilias filosofi. Ute- och innemiljö ska utveckla barnens kreativitet, locka till nyfikenhet och skaparlust. Allt material ska finnas åtkomligt så att de inte behöver be om hjälp utan fritt utforska det som fångar deras intresse, med personal tillgänglig för gemensamt upptäckande.

Förskolan Fjällbjörken vill vara del av ett hållbart samhälle där alla får möjligheten att bidra, beröra och påverka. Vi behandlar alla barn lika oavsett kön, vi är öppna för alla kulturer och visar på att det är positivt med olikheter.

Utepedagogik

Förskolan Fjällbjörkens egna utemiljö är ett skogsområde där barnen får klättra, springa, utforska, plocka bär, åka pulka och skidor och fika i grillkåtan. Miljön ger barnen möjlighet till lek och rörelser på stora vildvuxna ytor där de utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.

Stora delar av dagen tillbringas utomhus i den mån vädret tillåter. Vi har inga gungor eller klätterställningar, men barnen har skogen, stigar, kojor, en träbåt, stora och små utrymmen att springa eller krypa in i och mycket annat som ger stort utrymme för fantasin. Mellanmål intas ofta utomhus, vi odlar och använder naturen som läromedel; att väcka barnens nyfikenhet, att få dem att undersöka, använda språket, förstå samband i naturen och samarbeta med varandra.

I bland letar vi oss utanför förskolans marker och hälsar på hästarna i det närliggande stallet, åker skridskor på Lombia eller hitta på andra roliga utflykter som låter barnen uppleva både natur och kultur.

Miljötänk

Fjällbjörken är en Grön Flagg-certifierad förskola. All vår verksamhet genomsyras av miljövänligt tänkande. Allt material som köps in ska i första hand vara miljövänligt (eller återanvänt), maten ekologisk, gärna KRAV-märkt, med minst ett vegetariskt alternativ varje vecka. Vår kock lagar all mat från grunden och barnen involveras i allt från att stå bakom kastrullerna till själva serveringen. Maten ska inspirera till reflektion och spegla ett hållbart miljötänk med respekt för råvaran.

Vi komposterar och återvinner. Barnen får plantera växter och grönsaker, och kopplingen till naturens kretslopp är en stor del av vår dagliga verksamhet.